Festivaly historického šermu

Historical Fencing     História Európy je nerozlučne spojená s bojmi a tie s bojovníkmi. Keď si odmyslím tú dávnu minulosť, keď sa naši predkovia ponevierali po zasnežených pláňach nadháňajúc mamuty, ako i dobu nedávnu, keď vietor odnáša z bojísk vôňu strelného prachu, aj tak ostáva dosť času, kedy sa navzájom naši drahí predchodcovia lomili hlava nehlava.

V histórií existuje obdobie, ktoré je viac romantizované, i keď žiť v tej dobe by nikto z nás nechcel. Špina, hladomory, choroby devastujúce celé dediny (mor, cholera, atď). Na objavenie acylpyrínu si treba niekoľko storočí počkať, rovnako ako na zubnú kefku a pastu. Okrem iného. Objaviť sa tam napríklad s MP3 prehrávačom, či notebookom, tak čakajte rovno naťahovanie na škripec a následne hranicu.

Poviete si, samozrejme, kto by si tam bral elektroniku do stredoveku. Stredovek. Temné obdobie zahŕňajúce niekoľko storočí a len sem tam malé svetielka blikajúce a temnotu ožarujúce udalosť či osobu, o ktorej sa učíme v dejepise (Bitka pri Hastingse, Karol Veľký, Chlodovik I, 100 ročná vojna, Magna Charta, Johanka z Arku, Marco Polo, Džingischán a jeho ríša).

A čo tak nejakú maličkosť, ktorú bežne používame a ani si to neuvedomujeme. Mydlo? Aaaa, to tam predsa bolo. Hej, ale aké? Tým by ste sa ťažko umyli. A vlastne prečo by ste sa aj umývali? Veď hygiena nepatrila k bežnému štandardu. Teda aspoň nie v Európe. Arabský svet bol v tomto o dosť popredu.

A viete čítať? Samozrejme, veď inak by ste toto nečítali. No táto dovednosť, povedzme si otvorene, patrila len určitému malému okruhu, rovnako ako písanie. Znalosti o vesmíre, chémií, biológií a ostatných vedách, čo i len základné radšej nechajte doma. Mohli by Vás výjsť draho. Buď Vás vyhlásia za mudrca, alebo za šarlatána, obe môžu výjsť nastejno.
Napriek všetkým týmto negatívam, stále nás očarúva éra stredoveku, so svojimi kamennými strážcami na kopcoch, s romantikou rytierskych turnajov a hrdinstiev, láskou dvorných dám a piesňami trubadúrov.

KnightRytieri, kto to vlastne bol? Boli to cvičení jazdci – bojovníci zo šľachtického stavu. Zúčastnili sa krížových výprav vyhlasovaných na záchranu Božieho hrobu od nevercov (prvá vyhlásená pápežom Urbanom II, 27.11.1095, v Clermont). Rytiermi za zväčša stávali mladší synovia, ktorí boli podľa vtedajšieho práva vylúčení z následníctva majetku. Okrem schopnosti bojovať, rytier musel ovládať i umenie dvornej lyriky. Od rytiera sa vyžadovala čestnosť, ochrana žien a slabých i pomoc chudobným. Samozrejme, nie všetci tieto rytierske cnosti vyznávali.

Za rytiera sa chlapec začínal pripravovať už od svojho cca 7 roku, svoje učenie započali ako panoši v niektorom šľachtickom sídle. Okrem služby pri stolovaní svojho pána, mu pomáhal do brnenia a sprevádzal ho do boja, či na turnaj. Na turnajoch rytieri predvádzali svoju šikovnosť aby si vyslúžili priazeň niektorej z dám. Asi najslávnejším predstaviteľom tohto stavu je Richard, Levie srdce.

Stret dvoch odlišných kultúr (európskej a islamskej) mal aj svoj pozitívny dopad. Vďaka stretu s vysoko kultivovaným východom sa do Európy dostal papier, sklenené zrkadlá, koberce, poštové holuby, arabské číslice, veterné mlyny, špenát, baklažán, artičoky, káva, čaj, ropa i papuče. Dokonca i grécka kultúra a diela majstrov starovekých kultúr ako Grécka či Egypta (arabskí učenci zberali a prekladali všetky diela do arabčiny. Vďaka nim sa mnohé zachovali pre ďalšie generácie.), poznatky z astronómie, matematiky a mnoho iných, ktoré napomohli rozvoju vedy.

Počas križiackych výprav boli založené bratstvá či rády, ktorých úlohou bola napríklad ochrana pútnikov v Svätej Zemi, starostlivosť o financie cestujúcich. Takýmito boli okrem iného

Rád johanitovRád johanitov (dnes Rád maltézskych rytierov),

Rád nemeckých rytierovRád nemeckých rytierov (tiež pod názvami Nemecký rád, Dom hospitalitov sv. Márie teutónskej v Jeruzaleme, Teutónski rytieri)

a
Templársky rádTemplársky rád (Chudobní ochrancovia Kristovi a chrámu Šalamúnovho).

Knights-Templar

Templári sa stali postupne najmocnejším z rádov, postupne sa vypracovali na bankárov Európy a tým dostali do nepriazne vtedajšieho najmocnejšieho panovníka, francúzskeho kráľa Filipa Pekného. Ten ich obvinil z kacírstva a niekoľko stoviek bratov uväznil. Po mučení nasledovali hranice. Hlavný veľmajster Jack de Molay vyzval Filipa, hlavného .. i pápeža na Boží súd do roka a do dňa. Treba povedať, že jeho veštba sa naplnila a do roka boli všetci traja po smrti.

V 14-tom storočí, po zrušení krížových výprav prevládla u rytierov úloha byť čestným dvoranom nad jeho vojenskými činmi. Ešte nejaký čas sa usporadúvali turnaje, ale doba rytierstva bola nenávratne ukončená.

Knight and his lady     Súčasne s rytiermi, vznikla i tradícia trubadúrstva. Pôvod možno hľadať v južnom Francúzsku, na dvore Eleonóry Akvitánskej, matky Richarda Levie srdce. Potulní básnici križovali Európu, navštevovali hrady a spievali o romantickej láske k dámam, o dvornosti, o viere i o hrdinských činoch rytierov.

Rovnako ako po celej Európe, aj na Slovensku je veľa nadšencov, ktorí založili niekoľko desiatok skupín či družín historického šermu. Svoje umenie predvádzajú na festivaloch, ktoré bývajú na najrozličnejších hradoch a zámkoch, pri najrôznejších príležitostiach. Ich predstavenia sú strhujúce, vždy pritiahnu desiatky divákov.

Okrem predvádzania bojov peších bojovníkov i jazdcov, sú tu ukážky dobových tancov, piesní i hudobných nástrojov. K večeru býva predvádzanie efektných ohňových šou. Niekedy si diváci môžu vyskúšať streľbu z luku, tvarovanie keramiky, pletenie košíkov, paličkovanie čipiek či tkanie na drevených krosnách a maľovanie medovníčkov. O tvorivé dielne je vždy veľký záujem jednak zo strany dospelých, jednak zo strany detí.

Kalendár podujatí:

Dátum Miesto Názov
01. 05. 2008 – 01. 09. 2008 Trenčín Dobový tábor so strelnicou a kuchyňou na Trenčianskom hrade
03. Máj 2008 Košice Dni mesta Košice, Rinčanie zbraní v Above
24. – 25. Máj 2008 Stará Ľubovňa Otváranie sezóny v Starej Ľubovni
17. – 18. 05. 2008 Červený Kameň Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel Červený Kameň 2008
31. 05. 2008 – 06. 09. 2008 Trenčín Nočné prehliadky Trenčianskeho hradu
18. 06. – 20. 09. 2008 Bratislava Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava
28. 07. 2008 – 03. 08. 2008 Trenčín Trenčianske hradné slávnosti 2008 – Trenčianske historické slávnosti 2008
29. – 31. 08. 2008 Devín Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel Devín 2008
20. 10. 2008 – 10. 11. 2008 Šermiarske sympózium + Ples šermiarov

Knight

This entry was posted in Festivaly, História and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *