Monthly Archives: February 2008

Naďa Urbánková

    Narodila sa v Novej Pake dňa 30. júna 1939.     Ako takmer každý v tom čase, aj ona vyštudovala niečo úplne iné, ako herectvo či spev. Konkrétne to bola zdravotnícka škola, kde maturovala v roku 1957. V tejto oblasti však nijako … Continue reading

Posted in Hudba, Video príspevky | Tagged | Leave a comment

Jiří Grossmann

    Možno nie je až tak známy, ale jeho piesne poznajú všetci.    Narodil sa v Prahe na Smíchově, dňa 20. júla 1941. Podľa slov jeho blízkych i kolegov, bol vždy veľmi zdvorilým a citlivým človekom, neschopným hrubého prejavu ani nadávok. Už ako … Continue reading

Posted in Hudba, Video príspevky | Tagged | Leave a comment